Львів 22 лютого / Lviv February 22
Перший Міжнародний Конгрес з відновлення волосся в Україні /
The first International Congress on Hair Restoration in Ukraine

Про конгрес/
About The Congress
В 2020 році пройде Перший Міжнародний Конгрес відновлення волосся в Україні,який відбудеться у м.Львів. Трихологія України однозначно потребує нових знань і розвитку.На конгресі приділять велике значення розробці і веденню нових методик по відновленню здоров'я волосся.Щоб трихологія в Україні за короткий час стала такого ж високого рівня як і в інших країнах.Величезними теоретичними і практичними напрацюваннями спеціалісти з передових країн у цій галузі поділяться з Вами тільки тут,що дозволить успішно лікувати такі захворювання,як алопеція,гіпертрихоз і гірсутизм,себорейний дерматит,псоріаз.Ви дізнаєтесь про трансплантацію волосся від найкращих трансплантологів світу.

Наш конгрес– це унікальний захід, присвячений новітнім методам лікування,відновлення,трансплантації та мікропігментації волосся,який поділяється на два конференц-зали і розрахований на трихологів,лікарів-дерматологів, дерматовенерологів, дерматоонкологів, дерматокосметологів, сімейних лікарів, хірургів, онкологів,майстрів тріхопігментації та помічників трихологів,майстрів-перукарів ,які дбають про здоров'я волосся своїх клієнтів.
В якості спікерів конгресу запрошені визнані вітчизняні та міжнародні експерти , провідні фахівці-практики в галузі дерматології,трихології,трансплантації,онкології, гінекології і навіть стоматології.
Програма конгресу розділена на 2 конференц зали та зону Expo-Point.
Перший міжнародний конгрес– головна подія року в сфері відновлення волосся в Україні! Не пропустіть!
Слідкуйте за оновленнями на сторінці заходу у FACEBOOK
Кількість місць обмежена!
З питаннями та пропозиціями звертайтеся до організаторів:


+38 ( 073) 438 27 49

ushrs2020@gmail.comIn 2020 the first International Congress of Hair Restoration will take place in Lviv, Ukraine. Ukrainian Tricholology clearly requires some new knowledge and needs development. The development of some new methods for hair restoration in Ukraine will be paid attention to at the congress. We want tricholology in Ukraine to become the same high level as in other countries in a short time. Only here the specialists will share with you various theoretical and practical developments of the advanced countries in this field. It will allow you to treat such diseases as alopecia, hypertrichosis, hirsutism, seborrheic dermatitis and psoriasis successfully. You will definitely learn something new about hair transplantation and the best transplantologists in the world.

Our congress is a unique event dedicated to the latest methods of hair treatment, restoration, transplantation and micropigmentation, which is divided into two conference rooms and is designed for trichologists, dermatologists, dermato-venerologists, dermato-oncolologists, dermato-cosmetologists, family doctors, surgeons, oncologists, trichopigmentation masters and assistants of trichologists, hairdressers who care about the health of their clients' hair. Recognized national and international experts, leading practitioners in the field of dermatology, trichology, transplantation, oncology, gynecology and even dentistry are invited as the speakers of the congress.
The congress program is divided into 2 conference rooms and an Expo-Point area. The first international congress is the main event of the year in the field of hair restoration in Ukraine! Don't miss it! Stay tuned for the updates on the Facebook Events Page. Limited places available! For questions and suggestions please contact us:

+38 ( 073) 438 27 49

ushrs2020@gmail.com

Спікери:
Speakers:
Кращі професіонали поділяться з вами своїм досвідом
The best professionals will share their experience with you
Попова Ірина (Україна) / Irina Popova (Ukraine)
Кандидат медичних наук, дерматолог вищої категорії, член Європейського товариства досліджень волосся (EHRS), член Американської академії дерматології (AAD), Української асоціації дерматологів та косметологів (UAVSL), член Російського професійного товариства трихології , професор-експерт корпорації Борун (Китай).Президент Асоціації трихологів України.
Засновник та директор Центру здоров'я волосся, Київ.
Тренер Українського центру доказової медицини.
Автор наукових статей і праць, що стосуються проблем шкіри голови та волосся.

Candidate of Medical Sciences, senior dermatologist, member of the European Hair Research Society (EHRS), member of the American Academy of Dermatology (AAD), Ukrainian Association of Dermatologists and Cosmetologists (UAVSL), member of the Russian Professional Community of Tricholology, expert professor at Borun Corporation (China). President of the Association of Trichologists of Ukraine. Founder and Director of the Hair Health Center Kiev. Coach of the Ukrainian Center of Evidence Based Medicine. Author of scientific articles and works concerning scalp and hair problems.
"Моніторинг андрогеннозалежних станів в трихології"/

"Androgen Dependent States Monitoring in Trichology"
Пьотр Флігер (Польща) / Piotr Fliger(Poland)
Всесвітній спікер, тренер, фахівець з мікропігментації шкіри голови

Worldwide Speaker ,Worldwide Trainer ,Scalp Micropigmentation Specialist
"Мікропігментація шкіри голови у чоловіків та жінок "/

"Scalp micropigmentation men & women"
Шупенюк Людмила(Україна)/ Lyudmila Shupeniuk/ (Ukraine)
Акушер-гінеколог , лікар вищої категорії.Провідний медичний експерт телепроектів "Я соромлюсь свого тіла", "Поговоримо про секс", "За життя"

Obstetrician-Gynecologist of the highest qualification category. Leading medical expert of of television projects "I am ashamed of my body", "Let's talk about sex", "To the quick".
« Чому виникають проблеми з волоссям. Погляд гінеколога»/
"What is the reason of hair problems? Gynecologist's point of view".« Як поводить себе волосся в різні періоди життя жінки»/
"How hair behaves in different periods of a woman's life".Махарашвілі Алексій (Грузія)/Aleksiy Makharashvili (Georgia)
Пластичний хірург,д.м.н.,професор,президент Грузинського об'єднання відновлення волосся-GSHR

Plastic Surgeon, M.D., Professor, President of the Georgian Society of Hair Restoration -GSHR

"Помилки і ускладнення при аутотрансплантації волосся"/

"Mistakes and complications with hair autotransplantation"
Папаскірі Діана (Грузія)/ Diana Papaskiri (Georgia)
Пластичний хірург,д.м.н.,директор клініки "DeaMed"

Plastic surgeon, M.D., director of "DeaMed" clinic
Possibilities of modern hair transplantation
"Можливості сучасної трансплантації волосся"/

"Possibilities of modern hair transplantation"
Новосільська Мирослава (Україна)/ Myroslava Novosilska(Ukraine)
Голова Всеукраїнської асоціації відновлення волосся . Трансплантолог волосся . Прошла стажування в Туреччині та Грузії (присвоєно міжнародний диплом). Засновник Aesthetic medicine clinic Myroslava Novosilska

Chairwoman of the Ukrainian Association of Hair Restoration. Hair transplantologist. She has passed an internship in Turkey and Georgia (awarded with an international diploma). Founder of the Aesthetic Medicine Clinic Myroslava Novosilska

"Практичні кейси трансплантації волосся з різних донорських зон"/
"Trendy procedures for scalp protection and hair restoration "
Федоров Сергій (Ірландія)/ Sergiy Fedorov(Ireland)
Xірург,трансплантолог,засновник медичного центру Волосы.ру.

Surgeon, transplantologist, founder of the medical center Volosy.ru.

"Сучасні техніки хірургії волосся. Досвід трьох клінік"/

"Modern techniques of hair surgery. Experience with three clinics"
Фукс Семен (Україна)/ Semen Fuks (Ukraine)
Сертифікований бізнес-тренер, трихолог-методист, засновник компанії ORising, власник салону краси «Експерт»

Certified Business Coach, Methodist Trichologist, Founder of ORising, Owner of Beauty Salon "Expert"
"Важливість живлення в підтримці здоров'я волосся і шкіри голови"/

"Importance of nourishment in maintaining hair and scalp health"
Сіндху Мухаммад Умаір Рафік (Німеччина)/Sindhu Muhammad Umair Rafique(Germany)
Менеджер компанії Oxford Biolabs з продаж та розвитку бізнесу
Business Development Sales Manager
"Oxford Biolabs та теорія проти випадіння волосся ТРХ2 "/

"Oxford Biolabs and TRX2 Anti Hairloss Theory"
Русудан Кванчахадзе (Грузія)/ Rusudan Kvanchakhadze (Georgia)
Професор, ендокринолог, член Академії превентивної медицини Грузії, член Ендокринної асоціації Європи
Professor, Endocrinologist, Member of the Academy of Preventive Medicine of Georgia, Member of the European Society of Endocrinology (ESE)
"Ендокринні причини випадіння волосся"
"Endocrine causes of hair loss
"
Альберт Джельсма (Нідерланди)/Albert Jelsma(The Netherlands)
міжнародний спеціаліст та тренер з мікропігментації шкіри голови (SMP).
Відносно нове у всьому світі рішення для різних типів облисіння чоловічої та жіночої статі, як, наприклад, спричинене різними видами алопеції та маскуванням шраму, спричиненим трансплантацією волосся або аварією

international specialist and trainer in Scalp Micropigmentation (SMP).
A worldwide relatively new solution for different kinds of male or female baldness and hairloss like caused by different kinds of Alopecia and scar camouflage caused by hairtransplantation or accident


"Мікропігментація шкіри голови (SMP); вступ"

"Scalp Micropigmentation (SMP); introduction"
Самір Ібрагім Абу Гуш (Польща) /Samir Ibrahim Abu Ghoush (Poland)

д.м.н.,пластичний хірург, фахівець з пересадки волосся

M.D.plastic surgeon, hair transplant specialist
"Поєднання трансплантації волосся з іншими процедурами, такими як розширювачі тканин та щеплення жиру з міркувань реконструкції"

"Сombining hair transplants with other procedures like tissue expanders and fat grafting for reconstruction reasons.
"
Крістіан Бісанга (Бельгія) / Christian Bisanga (Belgium)
фахівець з пересадки волосся,
Доктор Бісанга відомий своїм реалістичним та досконалим підходом до вилучення фолікулярних одиниць (FUE). Його унікальна техніка використання подібних ударів для зменшення травми зменшує відлякування шкіри та усуває пошкодження навколишніх фолікулів.

hair transplant specialist, Dr. Bisanga is known for his realistic and sophisticated approach to follicular unit extractions (FUE). His unique technique of using similar punches to reduce trauma decreases scaring to the skin and eradicates damage to the surrounding follicles.
"Manual sharp FUE dissection
Cause of poor yield in FUE hair transplant"

"Ручний різкий забір графтів при FUE . Причини низької ефективності при пересадці волосся "
Берiл Езлем Лейлек (Туреччина)/ Beril Özlem Leylek (Turkey)
Лікар , яка працює в медичній естетиці в своїх клініках -MESOEST

Doctor working on Medical Aesthetics in her Clinics- MESOEST
" Latest innovations in hair mesotherapy/ purified exosomes "
«Останні інновації в мезотерапії волосся / очищені екзосоми»
Анна Галанцан (Ізраїль)/ Anna Galantsan (Israel)
Спеціаліст з мікропігментації шкіри голови /

Scalp Micropigmentation Specialist
"Мікропігментація шкіри голови,як сучасний стиль зачіски "/

"Scalp micropigmentation as a modern hair style"

Орест Шупенюк (Україна)/Orest Shupeniuk/ (Ukraine)
Психолог, сексолог , експерт телеканалів Інтер, СТБ, Україна.

Psychologist, sexologist, expert of such TV channels as "Inter", "STB", "Ukraine"
"Чи впливає відновлення волосся на відновлення чоловічого статусу і самооцінки?" /
"Does Hair Restoration Influence Male Status And Self-esteem?"

Марта Гладун(Україна)/ Marta Hladun (Ukraine)
Лікар-дерматовенеролог, трихолог, член EADV та IDS.

Dermatovenereologist, trichologist, member of EADV and IDS.

«Непрості питання трихології або коли варто звернутися до трихолога?»/

"Difficult questions in trichology or when should you consult a trichologist?"

Седлецька Юлія (Україна)/ Julia Sedletska(Ukraine)
Спеціаліст-реабілітолог волосся і шкіри голови, бренд-технолог ТМ ORising /

Hair and scalp rehabilitation specialist, brand-technologist of Orising trademark
"Методи захисту стержня волосся під час фарбування. Здоровий Блонд: міф чи реальність?" /

"Methods of hair rod protection during coloration. Healthy Blond: myth or reality?"
Леся Кобітович (Україна) Lesia Kobitovych (Ukraine)
Сімейний лікар,косметолог. Пройшла стажування у країнах Ізраїлю,Австрії та Туреччини
Family doctor, cosmetologist
Trained in Israel, Austria and Turkey
"Вплив загального стану організму на волосся"/

"General body condition influence on the hair"
Програма конгресу
Congress program
22 лютого 2020 субота
February 22, 2020 Saturday
9:00-10:00
9:00-10:00
Реєстрація(Зал 1)
10:00
10:00
Вітальне слово
Рікота Андрій – президент Lviv Medical Tourism Cluster / Львівський Кластер медичного туризму , власник клініки "РІКОТА"
10:10
10:10
Вітальне слово
Новосільська Мирослава - Президент Української Асоціації Хірургічного Відновлення Волосся
10 :20
10 :20
Вітальне слово


Андрій Садовий -міський голова м. Львів
10:30
10:30
"Oxford Biolabs та теорія проти випадіння волосся ТРХ2 "/ "Oxford Biolabs and TRX2 Anti Hairloss Theory"
Сіндху Мухаммад Умаір Рафік (Німеччина) / Sindhu Muhammad Umair Rafique(Germany)
10:55
10:55
"Можливості сучасної трансплантації волосся" / "Possibilities of modern hair transplantation"
Папаскірі Діана (Грузія) / Diana Papaskiri (Georgia)
11:15
11:15
"Моніторинг андрогеннозалежних станів в трихології" / "Androgen Dependent States Monitoring in Trichology"
Попова Ірина (Україна) / Irina Popova (Ukraine)
11:45
11:45
"Помилки і ускладнення при аутотрансплантації волосся" / "Mistakes and complications with hair autotransplantation"
Махарашвілі Алексій (Грузія) / Aleksiy Makharashvili (Georgia)
12:05
12:05
"Мікропігментація шкіри голови у чоловіків та жінок " / "Scalp micropigmentation men & women"
Флігер Петр (Польща) / Piotr Fliger (Польща)
12:40
12:40
«Сучасні техніки хірургії волосся. Досвід трьох клінік" / "Modern techniques of hair surgery. Experience with three clinics"
Федоров Сергій (Ірландія) / Sergiy Fedorov (Ireland)
12:55
12:55
"Поєднання трансплантації волосся з іншими процедурами, такими як розширювачі тканин та щеплення жиру з міркувань реконструкції" / "Сombining hair transplants with other procedures like tissue expanders and fat grafting for reconstruction reasons."
Самір Ібрагім Абу Гуш (Польща) / Samir Ibrahim Abu Ghoush (Poland)
13:15
13:15
«Важливість живлення в підтримці здоров'я волосся і шкіри голови"/"Importance of nourishment in maintaining hair and scalp health»
Фукс Семен (Україна) /Semen Fuks (Ukraine)
13:45-14:55
13:45-14:55
обід
15:00
15:00
"Мікропігментація шкіри голови (SMP); вступ" / "Scalp Micropigmentation (SMP); introduction"
Альберт Джелсма (Нідерланди) /Albert Jelsma (The Netherlands)
15:35
15:35
"Ручний різкий забір графтів при FUE . Причини низької ефективності при пересадці волосся "/ "Manual sharp FUE dissection Cause of poor yield in FUE hair transplant"
Крістіан Бісанга (Бельгія) / Christian Bisanga (Belgium)
15:55
15:55
"Практичні кейси трансплантації волосся з різних донорських зон"/ "Trendy procedures for scalp protection and hair restoration "
Мирослава Новосільська (Україна) /Myroslava Novosilska (Ukraine)
16:10
16:10
"Чому виникають проблеми з волоссям. Погляд гінеколога"
"What is the reason of hair problems? Gynecologist's point of view".

Шупенюк Людмила (Україна) / Lyudmila Shupeniuk (Ukraine)
16:35
16:35
"Ендокринні причини випадіння волосся" / "Endocrine causes of hair loss"
Русудан Кванчахадзе (Грузія) / Rusudan Kvanchakhadze (Georgia)
16:55
16:55
" Latest innovations in hair mesotherapy/ purified exosomes "
«Останні інновації в мезотерапії волосся / очищені екзосоми»
Берiл Езлем Лейлек (Туреччина) / Beril Özlem Leylek (Turkey)
19:00
19:00
Гала – вечір (дрес код black-tie) / Gala Dinner
Наші партнери/ Our partners
Якщо ви хочете стати нашим партнером зв'яжіться з нами
по пошті ushrs2020@gmail.com
або за телефоном +38 ( 073) 438 27 49


If you want to become our partner contact us by
e-mail ushrs2020@gmail.com
or by phone +38 ( 073) 438 27 49

Наш інформаційний партнер-РІА-Україна – глянцевий журнал з історією в понад десять років про бізнес, культуру, громадське та світське життя. Актуальні теми, репортажі, фотозвіти з найяскравіших подій, цікаві особистості та проекти, які творять історію. А ще редакція журналу щороку організовує церемонію нагородження "Люди Львова" та "ТОП-50 успішних жінок Львівщини". Будьте в курсі всіх подій разом з РІА-Україна!
Читайте про Конгрес на сторінках РІА-Україна
https://ria-ukraine.com/

Контакти
Contacts
+38 ( 073) 438 27 49
ushrs2020@gmail.com
Увага! Один конгрес -два зали
Аttention! One congress-two halls
Друзі,для вашої зручності наш конгрес розподілений на два конференц-зали,щоб кожен з вас отримав інформацію ,яка б була корисною та використовувалася у вашій роботі.
1-ий для лікарів,трихологів,дерматологів,керівників клінік
2-ий для перукарів,стилістів та помічників трихологів
Нижче подаємо список спікерів кожного конференц-залу та запевняємо -ви почуєте багато нового. Також хочемо попередити,що списки не є повні,так як очікуємо інформацію ще від кількох спеціалістів,яка буде додана згодом.


Dear Friends, for your convenience our congress is divided into two conference halls, so that each of you receives information that is useful and used in your work. The first one is for doctors, trichologists, dermatologists and the chiefs of the clinics.
The Second one is for hairdressers, stylists and trichologists assistants.
Our list of speakers for each conference hall will be given below. We are sure that you will hear a lot of new important information. We also want to warn you that the lists of the speakers are not complete yet, as we expect some information from several more specialists. More information will be added soon.

Зал №1
Попова Ірина(Україна)
Пьотр Флігер(Польща)
Шупенюк Людмила(Україна)
Новосільська Мирослава(Україна)
Деа(Діана)Папаскірі(Грузія)
Махарашвілі Алексій(Грузія)
Федоров Сергій (Ірландія)
Фукс Семен (Україна)
Сіндху Мухаммад Умаір Рафік (Німеччина)
Русудан Кванчахадзе (Грузія)
Альберт Джельсма (Нідерланди)
Самір Ібрагім Абу Гуш (Польща)
Крістіан Бісанга (Бельгія)
Берiл Езлем Лейлек (Туреччина)
Зал №2
Шупенюк Людмила( Україна)
Шупенюк Орест (Україна)
Русудан Кванчахадзе (Грузія)
Галанцан Анна (Ізраїль)
Гладун Марта (Україна)
Юлія Седлецька (Україна)
Леся Кобітович (Україна)

Локація :

Готель "Citadel Inn" Hotel & Resort
79000, Україна, м. Львів, вул. Грабовського, 11


Location
Hotel "Citadel Inn"
11, Hrabovskogo str., Lviv, 79000, Ukraine


https://citadel-inn.com.ua/

Тут Ви зможете зупинитись .Щоб забронювати номер ,для гостей телефонуйте :
+38 ( 073) 438 27 49
You can stay here. To book a room, call: +38 ( 073) 438 27 49
Після завершення конгресу запрошуємо долучитись до
Гала -вечері ,так зване afterparty у панорамному ресторані "Гармата ".Неформальна частина заходу дозволить учасникам і гостям зав'язати нові знайомства і обговорити плани на майбутнє.After the congress, we invite you to join the Gala Dinner, the so-called afterparty at the Panoramic Restaurant "Garmata". The informal part of the event will allow the participants and guests to make new acquaintances and discuss some plans for the future.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website